Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – druhé kolo testovania

Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – druhé kolo testovania

Druhé kolo testovania uchádzačov, ktorí nemohli absolvovať počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami v novembri/decembri 2020, sa uskutoční v marci 2021.

Výsledky počítačových testov budú po ukončení testovania uvedené v používateľských kontách EPSO všetkých uchádzačov.

Odporúčame uchádzačom, aby si pravidelne kontrolovali svoje používateľské konto EPSO a príslušnú stránku na našom webovom sídle, kde sa nachádzajú aktuálne informácie o výberovom konaní.

Dátum publikovania : 03/03/2021 - 11:51
Dátum aktualizácie : 08/03/2021 - 19:18