Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Datorbaserade prov med flervalsfrågor – andra provperioden

Datorbaserade prov med flervalsfrågor – andra provperioden

Den andra provperioden för sökande som inte kunde göra sina datorbaserade prov med flervalsfrågor i november eller december 2020 äger rum i mars 2021.

Resultatet av de datorbaserade proven kommer att publiceras i samtliga sökandes Epsokonton när proven är avslutade.

Vi rekommenderar de sökande att regelbundet besöka sina Epsokonton och den relevanta sidan på vår webbplats för att se om det finns några uppdateringar om deras uttagningsprov.

Publicerat den : 03/03/2021 - 11:51
Senaste uppdatering : 08/03/2021 - 19:18