Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Βοηθοί – Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Βοηθοί – Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 03/03/2021

Αριθμός υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη σχετικά με τον τομέα: 81

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται για την πρόσκληση σε συνέντευξη σχετικά με τον τομέα: 20​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 03/03/2021 - 17:08
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 03/03/2021 - 17:09