Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Βοηθοί – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Βοηθοί – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 22/02/2021

Αριθμός υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη σχετικά με τον τομέα: 49

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται για την πρόσκληση σε συνέντευξη σχετικά με τον τομέα: 75​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 10/03/2021 - 17:08
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 10/03/2021 - 17:19