Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι – Προηγμένη τεχνολογία: Κβαντικές τεχνολογίες

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι – Προηγμένη τεχνολογία: Κβαντικές τεχνολογίες

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 08/03/2021

Αριθμός υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη σχετικά με τον τομέα: 12

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται για την πρόσκληση σε συνέντευξη σχετικά με τον τομέα: 56​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 10/03/2021 - 17:22
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 10/03/2021 - 17:23