Endeligt resultat af udvælgelsesprøven - Specialister i juridisk analyse - jurister- lettisk (LV) lovgivning

Offentliggørelse af de endelige resultater af assessmentcentret og udvælgelsesprøven i ansøgernes EPSO-konto: 10/03/2021

Antal ansøgere på reservelisten: 1

Ingen mindstescore – alle ansøgere, som har bestået prøverne, kommer på reservelisten.

Reservelisten offentliggøres på vores website cirka en måned efter offentliggørelsen af de endelige resultater af udvælgelsesprøven i ansøgernes EPSO-konto.

Publiceret den : 12/03/2021 - 16:51
Seneste opdatering : 12/03/2021 - 16:53