Galīgie konkursa rezultāti - Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Latvijas (LV) tiesību akti

Vērtēšanas centra un galīgo konkursa rezultātu publicēšana kandidātu EPSO kontos: 10/03/2021

Rezerves sarakstā iekļauto kandidātu skaits: 1

Minimālā punktu skaita nav — rezerves sarakstā ir visi kandidāti, kuri izturējuši pārbaudījumus.

Rezerves sarakstu publicēs mūsu tīmekļa vietnē aptuveni mēnesi pēc noslēdzošā pārbaudījuma rezultātu publicēšanas kandidātu EPSO kontos.

Publicēšanas datums : 12/03/2021 - 16:51
Atjauninājuma datums : 12/03/2021 - 16:53