Konečné výsledky výberového konania - Odborníci na právny výskum – Právnici – Lotyšské právo (LV)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 10/03/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 1

Bez stanovenia minimálneho skóre – všetci uchádzači, ktorí uspeli v testoch, budú zaradení do rezervného zoznamu.

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Dátum publikovania : 12/03/2021 - 16:51
Dátum aktualizácie : 12/03/2021 - 16:53