Godkända sökande i uttagningsprovet - Specialister på rättsutredningar – Jurister – lettisk lagstiftning (LV)

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 10/03/2021

Antal godkända sökande på reservlistan: 1

Inga poängkrav – alla sökande som blev godkända i proven förs upp på reservlistan.

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Publicerat den : 12/03/2021 - 16:51
Senaste uppdatering : 12/03/2021 - 16:53