Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Λετονικό (LV) δίκαιο

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 10/03/2021

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 1

Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία - όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες βρίσκονται στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων.

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 12/03/2021 - 16:53
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 12/03/2021 - 16:54