Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι – Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι – Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 15/03/2021

Αριθμός υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη σχετικά με τον τομέα: 78

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται για την πρόσκληση σε συνέντευξη σχετικά με τον τομέα: 24​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 16/03/2021 - 10:06
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 16/03/2021 - 10:07