Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Писмени преводачи с ирландски език

Окончателни резултати от конкурса - Писмени преводачи с ирландски език

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 10/03/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 50

Минимален резултат: 125​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 19/03/2021 - 11:29
Дата на актуализацията : 19/03/2021 - 11:33