Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 10/03/2021

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 50

Ελάχιστη βαθμολογία: 125​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 19/03/2021 - 11:29
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 19/03/2021 - 11:33