Konačni rezultati natječaja - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – ciparsko (CY) pravo

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 18/03/2021

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 3

Nije određen najmanji ukupni broj bodova – svi kandidati koji su prošli na testovima uvrštavaju se na popis uspješnih kandidata.

Popis uspješnih kandidata objavit će se na našim internetskim stranicama otprilike mjesec dana nakon objave konačnih rezultata natječaja u EPSO računima kandidata.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 22/03/2021 - 15:20
Datum zadnjeg ažuriranja : 22/03/2021 - 15:21