Окончателни резултати от конкурса - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – кипърско право

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 18/03/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 3

Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса.

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 22/03/2021 - 15:20
Дата на актуализацията : 24/03/2021 - 17:08