Galīgie konkursa rezultāti - Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Kipras (CY) tiesību akti

Vērtēšanas centra un galīgo konkursa rezultātu publicēšana kandidātu EPSO kontos: 18/03/2021

Rezerves sarakstā iekļauto kandidātu skaits: 3

Minimālā punktu skaita nav — rezerves sarakstā ir visi kandidāti, kuri izturējuši pārbaudījumus.

Rezerves sarakstu publicēs mūsu tīmekļa vietnē aptuveni mēnesi pēc noslēdzošā pārbaudījuma rezultātu publicēšanas kandidātu EPSO kontos.

Publicēšanas datums : 22/03/2021 - 15:20
Atjauninājuma datums : 24/03/2021 - 17:08