Godkända sökande i uttagningsprovet - Specialister på rättsutredningar – Jurister – cypriotisk lagstiftning (CY)

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 18/03/2021

Antal godkända sökande på reservlistan: 3

Inga poängkrav – alla sökande som blev godkända i proven förs upp på reservlistan.

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Publicerat den : 22/03/2021 - 15:20
Senaste uppdatering : 24/03/2021 - 17:08