Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за интервю - Асистенти — Анализ на данни и наука за данните

Покана за интервю - Асистенти — Анализ на данни и наука за данните

Публикуване на поканата за интервю в EPSO профилите на кандидатите: 24/03/2021

Брой на кандидатите, поканени на интервю: 49

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 29/03/2021 - 10:54
Дата на актуализацията : 29/03/2021 - 10:55