Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση σε συνέντευξη - Βοηθοί – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων

Πρόσκληση σε συνέντευξη - Βοηθοί – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων

Δημοσίευση της πρόσκλησης σε συνέντευξη στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων: 24/03/2021

Αριθμός υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη: 49

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 29/03/2021 - 10:54
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 29/03/2021 - 10:55