Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση σε συνέντευξη - Βοηθοί – Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος

Πρόσκληση σε συνέντευξη - Βοηθοί – Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος

Δημοσίευση της πρόσκλησης σε συνέντευξη στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων: 24/03/2021

Αριθμός υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη: 81

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 29/03/2021 - 10:57
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 29/03/2021 - 10:57