Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за интервю - Асистенти — Сигурност в областта на ИКТ

Покана за интервю - Асистенти — Сигурност в областта на ИКТ

Публикуване на поканата за интервю в EPSO профилите на кандидатите: 26/03/2021

Брой на кандидатите, поканени на интервю: 39

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 30/03/2021 - 13:03
Дата на актуализацията : 30/03/2021 - 13:03