Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση σε συνέντευξη - Βοηθοί – Ασφάλεια ΤΠΕ

Πρόσκληση σε συνέντευξη - Βοηθοί – Ασφάλεια ΤΠΕ

Δημοσίευση της πρόσκλησης σε συνέντευξη στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων: 26/03/2021

Αριθμός υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη: 39

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 30/03/2021 - 13:03
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 30/03/2021 - 13:03