Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за центъра за оценяване от разстояние - Администратори

Покана за центъра за оценяване от разстояние - Администратори

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 31/03/2021

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 285

Минимален резултат, необходим за допускане: 27.260​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 31/03/2021 - 16:12
Дата на актуализацията : 31/03/2021 - 16:53