Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poziv u centar za procjenu na daljinu - Administratori s visokoškolskom diplomom

Poziv u centar za procjenu na daljinu - Administratori s visokoškolskom diplomom

Poziv u centar za procjenu objavljuje se na EPSO računu kandidata: 31/03/2021

Približan broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 285

Minimalni broj bodova potrebnih da bi se dobio poziv: 27.260​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 31/03/2021 - 16:12
Datum zadnjeg ažuriranja : 31/03/2021 - 16:53