Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov – andra etappen - Grekiskspråkiga juristlingvister (EL)

Resultat av tillträdesprov – andra etappen - Grekiskspråkiga juristlingvister (EL)

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 25/03/2021

Number of candidates invited to the preliminary test: 297

Minimum score needed to be invited to the preliminary test: 5​

Referens: 
Publicerat den : 31/03/2021 - 16:22
Senaste uppdatering : 31/03/2021 - 16:23