Úrad EPSO nedostupný

Európsky úrad pre výber pracovníkov bude nedostupný 

od: 01/04/2021

do: 05/04/2021.

Na vaše otázky odpovieme čo najskôr po našom návrate.

Ďakujeme za pochopenie.

Dátum publikovania : 31/03/2021 - 17:41
Dátum aktualizácie : 08/04/2021 - 12:06