Окончателни резултати от конкурса - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – унгарско право

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 31/03/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 3

Минимален резултат: 155,5​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 06/04/2021 - 14:08
Дата на актуализацията : 06/04/2021 - 14:08