Konečné výsledky výberového konania - Odborníci na právny výskum – Právnici – Maďarské právo (HU)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 31/03/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 3

Minimálny počet bodov: 155,5​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Dátum publikovania : 06/04/2021 - 14:08
Dátum aktualizácie : 06/04/2021 - 14:08