Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ουγγρικό (HU) δίκαιο

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 31/03/2021

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 3

Ελάχιστη βαθμολογία: 159,5​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 06/04/2021 - 14:08
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 06/04/2021 - 14:08