Konačni rezultati natječaja - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – grčko (EL) pravo

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 31/03/2021

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 3

Najmanji ukupni broj bodova: 130,5​

Popis uspješnih kandidata objavit će se na našim internetskim stranicama otprilike mjesec dana nakon objave konačnih rezultata natječaja u EPSO računima kandidata.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 06/04/2021 - 14:27
Datum zadnjeg ažuriranja : 06/04/2021 - 14:27