Galīgie konkursa rezultāti - Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Grieķijas (EL) tiesību akti

Vērtēšanas centra un galīgo konkursa rezultātu publicēšana kandidātu EPSO kontos: 31/03/2021

Rezerves sarakstā iekļauto kandidātu skaits: 3

Minimālais punktu skaits: 139​

Rezerves sarakstu publicēs mūsu tīmekļa vietnē aptuveni mēnesi pēc noslēdzošā pārbaudījuma rezultātu publicēšanas kandidātu EPSO kontos.

Publicēšanas datums : 06/04/2021 - 14:27
Atjauninājuma datums : 06/04/2021 - 14:27