Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση σε συνέντευξη - Βοηθοί - Ψηφιακός Χώρος Εργασίας, Μηχανοργάνωση Γραφείου και Κινητή Πληροφορική

Πρόσκληση σε συνέντευξη - Βοηθοί - Ψηφιακός Χώρος Εργασίας, Μηχανοργάνωση Γραφείου και Κινητή Πληροφορική

Δημοσίευση της πρόσκλησης σε συνέντευξη στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων: 31/03/2021

Αριθμός υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη: 28

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 07/04/2021 - 14:39
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 07/04/2021 - 14:40