Начало > Възможности за работа > Новини > Пояснение относно областите/секторите на експертен опит в област 1 „Подкрепа на структурните реформи“ на конкурса

Пояснение относно областите/секторите на експертен опит в област 1 „Подкрепа на структурните реформи“ на конкурса

Следва да се разбира, че областта/секторът на експертен опит социални системи включва и сектора на пазара на труда. Това се отнася до всички споменавания на „социални системи“ в обявлението за конкурс на общо основание в област 1 „Подкрепа на структурните реформи“ на конкурса (т.е. точка 1 от раздел „Какви задачи ще трябва да изпълнявам?“; точка 1 от приложение I „Служебни задължения“; точки 1, 2 и 3 от област 1 „Подкрепа на структурните реформи“ в приложение II „Критерии за подбор“).

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 16/04/2021 - 11:45
Дата на актуализацията : 21/04/2021 - 19:12