Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Aktuality > Vyjasnění odborných oblastí/odvětví v části 1 „Podpora strukturálních reforem“ výběrového řízení

Vyjasnění odborných oblastí/odvětví v části 1 „Podpora strukturálních reforem“ výběrového řízení

Odbornou oblast/odvětví „systémy sociálního zabezpečení“ je třeba chápat tak, že se vztahuje i na odvětví trhu práce. To platí pro všechny odkazy na „systémy sociálního zabezpečení“ v oznámení o výběrovém řízení pro část 1 „Podpora strukturálních reforem“ tohoto výběrového řízení (tj. bod 1 v položce „ Jakou náplň práce mohu očekávat?“; bod 1 přílohy I „Náplň práce“; body 1, 2 a 3 části 1 „Podpora strukturálních reforem“ v příloze II „Výběrová kritéria“).

Reference: 
Datum příspěvku : 16/04/2021 - 11:45
Datum poslední aktualizace : 21/04/2021 - 19:12