Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποσαφήνιση των τομέων/κλάδων εμπειρογνωσίας όσον αφορά τον τομέα 1 «Στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» του διαγωνισμού

Αποσαφήνιση των τομέων/κλάδων εμπειρογνωσίας όσον αφορά τον τομέα 1 «Στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» του διαγωνισμού

Ο τομέας/κλάδος εμπειρογνωσίας «συστήματα κοινωνικής πρόνοιας» πρέπει να νοείται ότι καλύπτει επίσης τον τομέα της αγοράς εργασίας. Αυτό ισχύει για όλες τις αναφορές που γίνονται σε «συστήματα κοινωνικής πρόνοιας» στην προκήρυξη του διαγωνισμού, όσον αφορά τον τομέα 1 «Στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» του διαγωνισμού (ήτοι, σημείο 1 του κεφαλαίου «Φύση των καθηκόντων»· σημείο 1 του παραρτήματος Ι «Καθήκοντα»· σημεία 1, 2 και 3 του παραρτήματος ΙΙ «Κριτήρια επιλογής», όσον αφορά τον τομέα 1 «Στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»).

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 16/04/2021 - 11:45
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 21/04/2021 - 19:12