Pradžia > Darbo galimybės > Naujienos > Viešojo konkurso 1 srities „Struktūrinių reformų rėmimas“ dalykinių sričių arba sektorių paaiškinimas

Viešojo konkurso 1 srities „Struktūrinių reformų rėmimas“ dalykinių sričių arba sektorių paaiškinimas

Turi būti suprantama, kad dalykinė sritis arba sektorius „socialinės gerovės sistemos“ apima ir darbo rinkos sektorių – tai taikoma visais atvejais, kai Pranešimo apie viešąjį konkursą 1 srityje „Struktūrinių reformų rėmimas“ minimos „socialinės gerovės sistemos“ (t. y. skyriaus „Kokių užduočių galiu tikėtis?“ 1 punkte; I priedo 1 punkte „Pareigos“; II priedo 1 srities „Struktūrinių reformų rėmimas“ 1, 2 ir 3 punktuose).

Pavadinimas: 
Paskelbimo data : 16/04/2021 - 11:45
Atnaujinta : 21/04/2021 - 19:12