Sākumlapa > Darba iespējas > Jaunumi > Skaidrojums par konkursa 1. jomā “Strukturālo reformu atbalsts” norādītajām zinātības jomām/nozarēm

Skaidrojums par konkursa 1. jomā “Strukturālo reformu atbalsts” norādītajām zinātības jomām/nozarēm

Zinātības joma/nozare “sociālās labklājības sistēmas” ir jāsaprot tā, ka tā ietver arī darba tirgus jomu. Tas attiecas uz visām atsaucēm uz “sociālās labklājības sistēmām” paziņojuma par šo konkursu 1. jomai “Strukturālo reformu atbalsts” (proti, sadaļas “Veicamie uzdevumi” 1) punktā, I pielikuma “Pienākumi” 1. punktā, II pielikuma “Atlases kritēriji” 1. jomas “Strukturālo reformu atbalsts” 1., 2. un 3. punktā).

Publicēšanas datums : 16/04/2021 - 11:45
Atjauninājuma datums : 21/04/2021 - 19:12