Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Wyjaśnienie dotyczące obszarów (sektorów) wiedzy specjalistycznej w dziedzinie 1. konkursu „Wspieranie reform strukturalnych”

Wyjaśnienie dotyczące obszarów (sektorów) wiedzy specjalistycznej w dziedzinie 1. konkursu „Wspieranie reform strukturalnych”

Obszar (sektor) wiedzy specjalistycznej „systemy opieki społecznej” należy rozumieć jako obejmujący również sektor rynku pracy. Ma to zastosowanie do wszystkich odniesień do „systemów opieki społecznej” w ogłoszeniu o konkursie dotyczącym dziedziny 1. „Wspieranie reform strukturalnych” (tj. pkt 1 pod nagłówkiem „Jakie będą moje obowiązki?”, pkt 1 załącznika I „Zakres obowiązków”, pkt 1, 2 i 3 dziedziny „Wspieranie reform strukturalnych” w załączniku II „Kryteria naboru”).

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 16/04/2021 - 11:45
Data aktualizacji : 21/04/2021 - 19:12