Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Objasnenie oblastí/sektorov odborných znalostí v políčku 1 výberového konania „Podpora štrukturálnych reforiem“

Objasnenie oblastí/sektorov odborných znalostí v políčku 1 výberového konania „Podpora štrukturálnych reforiem“

Oblasť/sektor odborných znalostí „systémy sociálneho zabezpečenia“ by sa mal chápať tak, že zahŕňa aj sektor trhu práce. Toto platí pre všetky odkazy na „systémy sociálneho zabezpečenia“ v oznámení o výberovom konaní pre políčko 1 „Podpora štrukturálnych reforiem“ (t. j. bod 1 pod nadpisom „Plnenie akých úloh môžem očakávať?); bod 1 prílohy I „Povinnosti“; body 1, 2 a 3 políčka 1 „Podpora štrukturálnych reforiem“ v prílohe II „Podmienky účasti“).

Referencia: 
Dátum publikovania : 16/04/2021 - 11:45
Dátum aktualizácie : 21/04/2021 - 19:12