Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Klargörande av områden/expertområden i uttagningsprovets område 1 ”Stöd till strukturreformer”

Klargörande av områden/expertområden i uttagningsprovets område 1 ”Stöd till strukturreformer”

Området/expertområdet ”sociala trygghetssystem” ska tolkas som att det också omfattar arbetsmarknaden. Det här gäller alla hänvisningar till ”sociala trygghetssystem” i meddelandet om uttagningsprov för uttagningsprovets område 1 ”Stöd till strukturreformer” (dvs. punkt 1 under rubriken ”Vilka arbetsuppgifter kan jag få?”, punkt 1 i bilaga I ”Arbetsuppgifter” och punkterna 1, 2 och 3 i fråga om område 1 ”Stöd till strukturreformer” i bilaga II ”Urvalskriterier”).

Publicerat den : 16/04/2021 - 11:45
Senaste uppdatering : 21/04/2021 - 19:12