Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Konačni rezultati postupka odabira - Administratori – Napredna tehnologija: računalstvo visokih performansi

Konačni rezultati postupka odabira - Administratori – Napredna tehnologija: računalstvo visokih performansi

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 19/04/2021

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 15

Najmanji ukupni broj bodova: 57​

Popis uspješnih kandidata objavit će se na našim internetskim stranicama otprilike mjesec dana nakon objave konačnih rezultata natječaja u EPSO računima kandidata.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 21/04/2021 - 15:56
Datum zadnjeg ažuriranja : 17/05/2021 - 11:53