Εφεδρικός κατάλογος - Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Κυπριακό (CY) δίκαιο

Ο κατάλογος έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπό μας

Πληροφορίες σχετικά με τα θεσμικά όργανα που προσλαμβάνουν και τις σχετικές ποσοστώσεις θα βρείτε στη σελίδα του καταλόγου.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 27/04/2021 - 13:25
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 27/04/2021 - 13:25