Начало > Възможности за работа > Новини > Конкурс за служители с общ профил AD5

Конкурс за служители с общ профил AD5

Институциите на ЕС обмислят бъдещата структура на конкурса за служители с общ профил AD5. Конкурсът AD5 няма да се проведе през 2021 г.

EPSO ще публикува допълнителни актуализации, когато има такива.

Дата на публикуване : 29/04/2021 - 10:23
Дата на актуализацията : 09/09/2021 - 12:07