Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Διαγωνισμός υπαλλήλων γενικών καθηκόντων, AD5

Διαγωνισμός υπαλλήλων γενικών καθηκόντων, AD5

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εξετάζουν επί του παρόντος τη μελλοντική δομή του διαγωνισμού για υπαλλήλους γενικών καθηκόντων, βαθμού AD5. Ο διαγωνισμός AD5 δεν θα πραγματοποιηθεί εντός του 2021.

Η EPSO θα δημοσιεύει περαιτέρω επικαιροποιήσεις όταν είναι διαθέσιμες.

Ημερομηνία ανάρτησης : 29/04/2021 - 10:23
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 09/09/2021 - 12:07