Окончателни резултати от конкурса - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – полско право

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 27/04/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 6

Минимален резултат: 136​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 29/04/2021 - 10:31
Дата на актуализацията : 29/04/2021 - 10:32