Konačni rezultati natječaja - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – poljsko (PL) pravo

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 27/04/2021

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 6

Najmanji ukupni broj bodova: 136​

Popis uspješnih kandidata objavit će se na našim internetskim stranicama otprilike mjesec dana nakon objave konačnih rezultata natječaja u EPSO računima kandidata.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 29/04/2021 - 10:31
Datum zadnjeg ažuriranja : 29/04/2021 - 10:32