Konečné výsledky výberového konania - Odborníci na právny výskum – Právnici – Poľské právo (PL)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 27/04/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 6

Minimálny počet bodov: 136​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Dátum publikovania : 29/04/2021 - 10:31
Dátum aktualizácie : 29/04/2021 - 10:32