Galīgie konkursa rezultāti - Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Polijas (PL) tiesību akti

Vērtēšanas centra un galīgo konkursa rezultātu publicēšana kandidātu EPSO kontos: 27/04/2021

Rezerves sarakstā iekļauto kandidātu skaits: 3

Minimālais punktu skaits: 137,5​

Rezerves sarakstu publicēs mūsu tīmekļa vietnē aptuveni mēnesi pēc noslēdzošā pārbaudījuma rezultātu publicēšanas kandidātu EPSO kontos.

Publicēšanas datums : 29/04/2021 - 10:32
Atjauninājuma datums : 29/04/2021 - 10:32