Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poziv u centar za procjenu na daljinu - Administratori za međunarodnu suradnju i pružanje pomoći trećim zemljama

Poziv u centar za procjenu na daljinu - Administratori za međunarodnu suradnju i pružanje pomoći trećim zemljama

Objava poziva u centar za procjenu na EPSO računima kandidata: 29/04/2021

Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 63

Najmanji ukupni broj bodova:  53​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 30/04/2021 - 10:19
Datum zadnjeg ažuriranja : 30/04/2021 - 10:42