Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за центъра за оценяване от разстояние - Администратори в областта на международното сътрудничество и управлението на помощи за държави извън ЕС

Покана за центъра за оценяване от разстояние - Администратори в областта на международното сътрудничество и управлението на помощи за държави извън ЕС

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 29/04/2021

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 257

Минимален резултат: 42​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 30/04/2021 - 10:19
Дата на актуализацията : 30/04/2021 - 10:41